Juuka

2000px-Juuka_vaakuna_svg

Menneet

8.11.2016

Hyvinvointihytinät yhdistettiin Yhistykset yhessä – Järjestöralliin, joka kiersi ympäri maakuntaa syyskaudella 2016.
Tilaisuuksien tavoitteena oli kannustaa ja saattaa yhteen paikallistason yhdistystoimijoita keskustelemaan yhdistysten välisestä yhteistyöstä sekä kunnan ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä järjestönäkökulmasta. Tilaisuuksissa pohdittiin myös, millaisia paikallisia rakenteita yhdistystoimijat tarvitsisivat vaikuttamistoiminnan tueksi tulevaisuudessa suhteessa kuntaan ja tulevaan maakuntauudistukseen.
Lue lisää Järjestöralli-kiertueesta.

19.1.2016

Kolmannessa foorumitapaamisessa paikalla oli 18 henkilöä.

Tilaisuuden avasi JAKE-hankkeen edustaja kerraten edellisten tapaamisten sisältöjä. Illan ohjelman mukaisesti esiteltiin yhteisen tekemisen mahdollisuuksia jäärakentamisen teemalla. Juuan Kivikylään rakennetaan tulevana talvena jääsilta – Bridge in Ice. Tämä on jatkumoa edellisvuosien jäärakennelmille, joita on rakennettu yhteistyössä Juuan kunnan ja Hollannin Eindhovenin teknillisen yliopiston kanssa. Mukana on myös kymmenkunta muuta yliopistoa ympäri Eurooppaa tekemässä jäärakentamisen projektiyhteistyötä. Lauantaina 20.2. järjestetään Kivikeskuksessa Bridge in Ice – Hyvän olon myyntitapahtuma, johon yrityksille, yhdistyksille ja muille toimijoille tarjotaan ilmaisia myyntipaikkoja alueelta.

Juuka-seuran edustaja puolestaan esitteli Leader-hankesuunnitelmaa, jonka tavoitteena on luoda yhdistysten yhdistys tukemaan paikallista järjestö- ja yhdistystoimintaa. Hankerahoitus ratkeaa tammi-helmikuun vaihteessa.

Tilaisuuden lopuksi JAKE-hanke esitteli yhdistysohjetta ja avasi keskustelun järjestöjen yhteisestä tapahtumavuosikello-ideasta. Hankkeen tavoitteena on luoda viiteen pilottikuntaan Yhdistysohjeet kunnan ja yhdistysten yhteisten kumppanuuskäytännöistä.

Illan päätteeksi sovittiin, että seuraavat Hyvinvointihytinät järjestetään myöhemmin keväällä huhti-toukokuussa.  Tilaisuudessa yhdistysohjeen luonnos tuodaan yhdistysväen ensikommenteille. Lisäksi tiedotetaan Jelli-järjestötietopalvelun uudistuksesta, joka mahdollistaa kuntakohtaiset järjestösivut ja mahdollisesti myös tapahtumavuosikellon. Juuka-eura puolestaan tiedottaa Leader-hankkeen rahoituspäätöksestä tiedotusvälineissä ja on mahdollisuuksien mukaan mukana ideoimassa seuraavaa hyvinvointihytinöiden ohjelmaa yhdessä kunnan kanssa.

29.4.2015

Tilaisuuden avasi Ellinkulmasssa Juuan kunnan perusturvajohtaja Kaisa Tanskanen, ja paikan päällä oli 15 henkilöä. Illan varsinaisena teemana oli kuvata nykyisiä kunta-järjestökumppanuuksia. Koonnit oli tehty hallintokunnittain ja niitä oli esittelemässä sivistysjohtaja Marja Kononen sekä perusturvajohtaja Kaisa Tanskanen. Koontien ja selvitysten perusteella Juuan kunnan järjestökumppanuuksilla on yllättävän vahva yhteys Juuan kunnan hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin (lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen, työkyvyttömien hyvinvoinnin edistäminen, ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen). Ainostaan päihdehuollon kehittämiseen ei ollut yhteyttä vedettävissä.

KYLÄTIETO-Pohjois-Karjalan mukaan Juuan kunta rahoitti järjestöjä vuonna 2014 yhteensä 25937 eur. Summa on asukaslukuun suhteutettuna maakunnan matalin (n. 4 eur / kuntalainen). Rahoituspäätöksiä/ -sopimuksia vajaa 40. Kylien tuki suhteessa kokonaisuuteen melko suuri (7200 eur).

Tällä hetkellä järjestöt eivät juurikaan näy hyvinvointikertomuksessa eikä turvallisuussuunnitelmassa. Kansalaisfoorumitoiminta on aktiivista Ellinkulman myötä. Tiloja on järjestöjen ja kylätoimijoiden käytössä eri puolilla kuntaa. Avustukset ovat perinteisiä toiminta-/yleisavustuksia, ei ostopalveluita tai kohdeavustuksia.

Illan päätteeksi toteutettiin työpaja, jonka teemana olivat Juuan YHDISTYSTOIMINNAN vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Illan päätteeksi sovittiin, että pidettyjen Hyvinvointihytinöiden esille nostamien asioiden myötä Juuan kunnan hyvinvointiryhmä linjaa tavoitteet vuodelle 2016. Seuraavista hytinöistä tiedotetaan vielä lähemmin, jotka pidetään syys-lokakuun aikana.

25.2.2015 

Juuan kunta ja JAKE-hanke kutsuivat paikallisia järjestö/yhdistystoimijoita keskustelemaan ja ideoimaan kunta-järjestö-yhteistyöstä sekä paikallisyhdistysten keskinäisen yhteistyön kehittämisestä. Tilaisuudessa esiteltiin tuloksia Pohjois-Karjalan haja-asutusalueiden terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksesta, joka toteutettiin myös Juuan kunnan alueella vuonna 2014 (Health in focus -hanke). Lisäksi esiteltiin Juuan kunnan hyvinvointikertomukseen sisältyvän hyvinvointisuunnitelman painopisteitä. Tilaisuudessa kuultiin yhdistysten edustajia (yhteensä 30 henkilöä) siitä, mitä juukalaisilla järjestöillä olisi tarjottavana kunnan hyvinvointiyhteistyöhön.

Tapaamisen jälkeen sovittiin, että kokoonnutaan jatkossakin laajana foorumina. Lisäksi kunnan kanssa sovittiin, että olemassa olevat kunta-järjestö kumppanuustiedot ja hyvinvointiosumat kerätään hallintokunnittain seuraavaan tapaamiseen mennessä.