Outokumpu

Aarrekaupunki ilman taustaa

Menneet

10.11.2016

Hyvinvointihytinät yhdistettiin Yhistykset yhessä – Järjestöralliin, joka kiersi ympäri maakuntaa syyskaudella 2016. Tilaisuuksien tavoitteena oli kannustaa ja saattaa yhteen paikallistason yhdistystoimijoita keskustelemaan yhdistysten välisestä yhteistyöstä sekä kunnan ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä järjestönäkökulmasta. Tilaisuuksissa pohdittiin myös, millaisia paikallisia rakenteita yhdistystoimijat tarvitsisivat vaikuttamistoiminnan tueksi tulevaisuudessa suhteessa kuntaan ja tulevaan maakuntauudistukseen.

Lue lisää Järjestöralli-kiertueesta.

26.4.2016  

Neljännessä foorumitapaamisessa paikalla oli 16 henkilöä. Tilaisuuden avasi kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, joka kertoi tulevaisuuden kunnan visioista Outokummun näkökulmasta. Jo tuleva Siun sote -uudistus ja kevään 2017 kuntavaalit vaikuttavat kaupungin hallintorakenteeseen. Varsinainen kokonaisuudistus tapahtuu vuonna 2019, kun väliportaan maakuntahallinto perustetaan. Uudistus on aina mahdollisuus ja erityisesti tässä hetkessä on hyvä saumakohta myös kaupungin ja järjestöjen yhteistyön kehittämiseen.

Kari Hyvärinen kertoi kootusti JAKE-hankkeen kehittämistoimista ja aikaisempien tapaamisten sisältöjä sekä kertoi Järjestötietopalvelu Jellin uudistuksesta. Tämän tietopalvelun uudistus mahdollistaa sen, että järjestötieto kootaan kuntakohtaisesti. Tuomo Eronen puolestaan esitteli Outokummun kaupungin järjestöyhteistyön ohjetta. Asiakirjan tavoitteena on tuoda kootusti esille kaupungin järjestöille tarjoaman tuen ja yhteistoiminnan periaatteet. Se avaa yhdistyksille ja kylille – ja laajemminkin kuntalaisille – kaupungin strategioiden ja talousarviopäätösten järjestöjä koskevan sisällön.

Paikalla olevat järjestötoimijat olivat yhtä mieltä siitä, että Outokummussakin tarvitaan järjestöyhteistyön ohjetta. Erityisesti järjestöohjeessa kiinnostuksen herättivät tila- ja avustusasiat. Tilaisuuden lopuksi esiteltiin Okufest-kokonaisuutta Ulla-Riitta Moilasen kertomana. Lisäksi Tapani Parkkonen esitteli Okufestin aikaisen yhdistystorin (6.8.) toteutusta. Yhdistystorista tiedotetaan toukokuun aikana vielä tarkemmin.

3.12.2015

Kolmannessa foorumitapaamisessa paikalla oli 23 henkilöä. Outokummun kaupunki kutsui alueen yhdistyksiä ja kylätoimijoita keskustelemaan keskinäisestä yhteistyöstä. Tilaisuuden avasi kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen.  JAKE-hankkeen edustajat kertasivat edellisen kokoontumisten antia, jossa kootusti esiteltiin Outokummun kaupungin järjestörahoitusta ja Outokummun yhdistystoiminnan SWOT-tuloksia. Lisäksi käsiteltiin ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä ennakkokyselyn tuloksia.

Kyselyn perusteella kaupungin tuki yhdistyksille näyttäytyy rahoitusavustuksina ja tiloihin liittyvinä tukimuotoina. Uusina tekemisen muotoina yhdistystoimijat toivoivat kaupungilta ”järjestöstrategiaa”, joka sisältäisi ns. pelisääntöjen auki kirjaamisen. Lisäksi esitettiin toiveita yhteiselle maksuttomalle kokoontumispaikalle sekä kaupungin ja yhdistysten väliseen vuoropuheluun toivottiin yhdyshenkilöä. Yhdistysten halukkuudesta eri tukitoimintojen ja tehtävien tuottamisesta saatiin vain yksittäinen vastaus. Esimerkkiyhdistys olisi halukas ulkoliikunta-alueen hoitotehtäviin yhteistyössä kaupungin kanssa.

Tilaajajohtaja Päivi Lintumäki esitteli Outokummun kaupungin vuoden 2016 hyvinvointisuunnitelmaa ja arviointia menneestä vuodesta. Jatkossa järjestöjä haastetaankin yhteistyöhän uuden laajan hyvinvointikertomuksen suunnitteluun vuosille 2017-2020.

Hyvinvointihytinöiden keskustelujen tuloksena yhteisesti sovittiin, että Outokummussa järjestetään alkuvuodesta yhdistystoimijoille koulutusta, jossa sisältönä on mm. viestintä. Lisäksi lähdetään yhteisesti suunnittelemaan Outokummun kaupungin järjestöohjetta ja järjestötoiminnan vuosikelloa. Seuraava kokoontuminen on suunniteltu pidettäväksi maaliskuussa.

22.4.2015

Tilaisuuden avasi Outokummun kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti. Lisäksi hallintokuntien johtajat sivistystoimesta (Jukka Orenius) ja teknisestä toimesta (Jarkko Karvonen) olivat paikalla. Tilaisuus aloitettiin keskustelemalla foorumitoiminnan tarpeista ja tavoitteista. Paikalla 12 henkilöä.

Uutena asiana tuotiin esille Pohjois-Karjalan Kylät ry:n keräämän KYLÄTIETO –Pohjois-Karjalan raportointitietoja, jonka mukaan Outokummun kaupunki rahoitti järjestöjä 82 900 € vuonna 2014. Rahoitus on alle maakunnan keskiarvon (n. 14,4 €/kuntalainen). Tuen saajia hiukan yli 30 yhdistystä.

Järjestöt eivät ole mukana turvallisuussuunnitelmassa eivätkä vielä hyvinvointikertomuksessa. Nykyisenä kansalaisfoorumitoimintana kokoontuvat nuorisovaltuusto, kyläfoorumi ja vanhusneuvosto. Tiloja on yhdistysten käytössä maksutta.

Illan yhtenä teemana oli kuvata nykyisiä kunta-järjestökumppanuuksia. Koonnit oli tehty hallintokunnittain ja niitä oli esittelemässä sivistysjohtaja Jukka Orenius sekä tekninen johtaja Jarkko Karvonen. Koontien ja selvitysten perusteella Outokummun kaupungin järjestökumppanuuksilla oli yhteyksiä vain yhteen hyvinvoinnin painopisteeseen (lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen). Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen ja Iäkkäiden hoidon ja hoivan kehittämiseen ei löydetty järjestöjen/yhdistysten kumppanuusyhteyksiä.

Illan päätteeksi toteutettiin työpaja, jonka teemana olivat Outokummun kaupungin YHDISTYSTOIMINNAN vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Illan päätteeksi sovittiin, että pidettyjen Hyvinvointihytinöiden esille nostamien asioiden myötä Outokummun kaupungin hyvinvointiryhmä linjaa tavoitteet vuodelle 2016. Seuraavista hytinöistä tiedotetaan vielä lähemmin, jotka pidetään syys-lokakuun aikana.

24.2.2015

Outokummun kaupunki ja JAKE-hanke kutsuivat paikallisia järjestö/yhdistys toimijoita keskustelemaan ja ideoimaan kunta-järjestö-yhteistyöstä sekä paikallisyhdistysten keskinäisen yhteistyön kehittämisestä. Tilaisuudessa esiteltiin Outokummun kaupungin hyvinvointisuunnitelman painopisteitä ja kuultiin yhdistysten edustajia (35 henkilöä) siitä, mitä outokumpulaisilla järjestöillä olisi tarjottavana kaupungin hyvinvointiyhteistyöhön.

Tapaamisen jälkeen sovittiin, että kokoonnutaan jatkossakin laajana foorumina. Lisäksi kaupungin kanssa sovittiin, että olemassa olevat kunta-järjestö kumppanuustiedot ja hyvinvointiosumat kerätään hallintokunnittain seuraavaan tapaamiseen mennessä.