Kitee

kitee_logo

 

Menneet

1.11.2016

Hyvinvointihytinät yhdistettiin Yhistykset yhessä – Järjestöralliin, joka kiersi ympäri maakuntaa syyskaudella 2016. Tilaisuuksien tavoitteena oli kannustaa ja saattaa yhteen paikallistason yhdistystoimijoita keskustelemaan yhdistysten välisestä yhteistyöstä sekä kunnan ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä järjestönäkökulmasta. Tilaisuuksissa pohdittiin myös, millaisia paikallisia rakenteita yhdistystoimijat tarvitsisivat vaikuttamistoiminnan tueksi tulevaisuudessa suhteessa kuntaan ja tulevaan maakuntauudistukseen.

Lue lisää Järjestöralli-kiertueesta.

4.6.2015

Tilaisuuden teemana oli miten kaupunki tukee yhdistysten toimintaa Kiteellä. Tilaisuuden avasi Kiteen kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, joka esitteli KYLÄTIETO –Pohjois-Karjalan raportointitietoja. Raportin mukaan Kiteen kaupunki rahoitti järjestöjä 153 400 € vuonna 2014. Rahoituksen piirissä n. 100 yhdistystä. Kylä- ja asukasyhdistystuki suhteessa varsin suuri (23 000 eur). Järjestörahoituksissa kumppanuussopimukset on merkittävin, sillä vastikkeellisiin ostopalveluihin kohdennettiin 82 000 €. Yleisavustusten osuus oli 57 000 € ja hanketukeen 14 000 €.

Kiteellä kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuden avulla kuntalaisille tuotetaan tärkeitä palveluja, kehitetään kaupungin elinvoimaisuutta ja parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Kyseisiä kumppanuuksia selvitettiin hallintokunnittain. Sivistystoimella on 44 kumppanuussopimusta kun vastaavasti perusturvalla on niitä vain kaksi. Keskushallinnolla ja teknisellä toimella kumppanuussopimuksia on yhteensä 17.

Kiteen hyvinvointisuunnitelman kaksi painopistettä ovat työ- ja toimintakyky ja työllisyyden hoito. Kun kumppanuuksia tarkastellaan suhteessa hyvinvoinnin painopisteisiin, niin kumppanuudet kohdistuvat kaikilta osin työ- ja toimintakyvyn tukemiseen. Työllisyyden hoito ei saanut yhtään hyvinvointiosumaa.

Kiteen kaupungin hyvinvointikoordinaattori Arja Janhonen esitteli hyvinvointikertomuksen sisältöä ja sitä miten ja missä vaiheessa järjestötoimijat osallistetaan hyvinvointikertomustyöhön. Lopuksi Arja Janhonen esitteli tulevaisuuden järjestörahoitusmallia, jolla voitaisiin linjata toimintaa kaupungin asettamien hyvinvointitavoitteiden suuntaisesti.

Illan päätteeksi toteutettiin työpaja, jonka teemana olivat Kiteen kaupungin JÄRJESTÖAVUSTUSMALLIN mahdollisuudet ja uhat.

Illan päätteeksi sovittiin, että pidettyjen Hyvinvointihytinöiden esille nostamien asioiden myötä Kiteen kaupungin hyvinvoinnin johtoryhmä linjaa tavoitteet vuodelle 2016. Seuraavista hytinöistä tiedotetaan vielä lähemmin, jotka pidetään syys-lokakuun aikana. Sovittiin, että kutsujana toimii Kiteen kaupunki, jotta tavoitetaan suurempi osallistujajoukko.


10.2.2015 

Kiteen kaupunki ja JAKE-hanke kutsuivat paikallisia järjestö/yhdistys toimijoita keskustelemaan ja ideoimaan kunta-järjestö-yhteistyöstä sekä paikallisyhdistysten keskinäisen yhteistyön kehittämisestä. Tilaisuudessa esiteltiin Kiteen kaupungin hyvinvointikertomukseen sisältyvän hyvinvointisuunnitelman painopisteitä. Lisäksi kuultiin yhdistysten edustajia siitä, mitä kiteeläisillä järjestöillä olisi tarjottavana kaupungin hyvinvointiyhteistyöhön.

Tapaamisen jälkeen sovittiin, että kokoonnutaan jatkossakin laajana foorumina. Seuraavan tapaamisen teemat sovitaan vielä yksityiskohtaisesti Kiteen kaupungin kanssa. Alustavia neuvotteluja käydään Kiteen kaupungin hyvinvointikoordinaattorin kanssa.