Kontiolahti

 kontiolahti

 

Menneet

9.11.2016

Hyvinvointihytinät yhdistettiin Yhistykset yhessä – Järjestöralliin, joka kiersi ympäri maakuntaa syyskaudella 2016. Tilaisuuksien tavoitteena oli kannustaa ja saattaa yhteen paikallistason yhdistystoimijoita keskustelemaan yhdistysten välisestä yhteistyöstä sekä kunnan ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä järjestönäkökulmasta. Tilaisuuksissa pohdittiin myös, millaisia paikallisia rakenteita yhdistystoimijat tarvitsisivat vaikuttamistoiminnan tueksi tulevaisuudessa suhteessa kuntaan ja tulevaan maakuntauudistukseen.
Lue lisää Järjestöralli-kiertueesta.

15.3.2016

Kontiolahden kunnan ja JAKE-hankkeen järjestämässä Hyvinvointihytinöissä 15.3.2016 esiteltiin Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kajo-hanketta, joka tarjoaa yhdistyksille tukipalveluja palkkatukityöllistämiseen, uudistuvaa JELLI-järjestötietopalvelua sekä JAKE-hankkeen yhdistysohjetta.

Illassa saatiin lisätietoa myös Kontiolahden kunnassa starttaavasta Ilona-hankkeesta ja tutustuttiin hankkeen työntekijään vapaaehtoistyönkoordinaattori Seija Örniin.  Loppuilta käytiin yhdessä läpi kontiolahtelaisten yhdistysten ja kunnan tulevia tapahtumia ja yhteistyönpaikkoja vuodelle 2016.

Hytinöissä esitelty järjestöyhteistyö-ohje


16.4.2015

Tilaisuuden avasi Kontiolahden kunnanjohtaja Jere Penttilä. Tilaisuuden teemana oli Kumppanuuden lähteillä –mihin on päästy tähän mennessä. Paikan päällä 22 henkilöä.

Kontiolahden kunnan hyvinvointisuunnitelman painopisteiksi on asetettu seuraavat kolme kehittämisen painopistettä: Vanhemmuuden vahvistaminen, nuorisotyöttömyyden vähentäminen, lasten ja nuorten ylipaino. Kun tätä tarkasteltiin järjestörahoituksen näkökulmasta, niin kunnanhallituksen kuin sivistystoimen järjestöavustukset kohdistuvat yleisavustuksiin. Teknisen toimen puolelta oli osoitettavissa jo kohdennettuja kumppanuustoimia. Luonnollisesti urheiluseuroille ja kyläyhdistyksille kohdennettu rahoitus valuu laajalle alueelle/kohderyhmään. Selvityksen pohjalta on vaikea kuvata sitä, että kohdistuuko yhdistyksille osoitettu yleis/kohdeavustukset kunnan asettamiin hyvinvoinnin tavoitteisiin.

KYLÄTIETO-Pohjois-Karjalan mukaan Kontiolahden kunta rahoitti järjestöjä vuonna 2014 yhteensä 248110 eur (yleisavustuksia 162 000, kohdeavustuksia 50 000. ostopalvelut 36 000) Summa on asukaslukuun suhteutettuna maakunnan keskiarvoa (n. 17 eur / kuntalainen). Rahoituspäätöksiä / -sopimuksia on noin 120, eli laajan joukon yhdistyksiä. Ostopalveluiden määrä pieni, mutta pieniä kumppanuuden luonteisia kohdeavustuksia varsin paljon.

Järjestöjä haastettiin keväällä kirjaamaan työllistämisen kumppanusideoita sähköiseen kyselyyn ajalla 1.3. – 27.3. Kyselyssä haastettiin järjestöjä/yhdistyksiä osoittamaan työtehtäviä ja toimimaan Kontiolahden kunnan työllisyyskumppanina nuorien ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemisessa.

Kyselyn tuloksen saatiin kuusi kumppanuus ideaa. Johdon sihteeri ja kunnan työllisyyskoordinaattori Liisa Kontturi esitteli kyselyn tuloksia. Työllisyys ideoita tuli Kontiolahden seurakunnalta, Kontiolahden omakotiyhdistykseltä, Lähimmäisen parhaaksi ry:ltä, Kontiolahden Työttömiltä, Jakokosken kyläyhdistykseltä ja Uilon alueen kehittämisyhdistykseltä.

Illan päätteeksi toteutettiin työpaja, jonka teemana olivat Kontiolahden kunnan YHDISTYSTOIMINNAN vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Illan päätteeksi sovittiin, että pidettyjen Hyvinvointihytinöiden esille nostamien asioiden myötä Kontiolahden kunnan hyvinvointiryhmä (11.8.) linjaa tavoitteet vuodelle 2016. Seuraavista hytinöistä tiedotetaan vielä lähemmin, jotka pidetään syyskuun aikana.


28.1.2015 

Kontiolahden kunta ja JAKE-hanke kutsuivat paikallisia järjestö/yhdistys toimijoita keskustelemaan ja ideoimaan kunta-järjestö-yhteistyöstä sekä paikallisyhdistysten keskinäisen yhteistyön kehittämisestä. Tilaisuudessa esiteltiin Kontiolahden kunnan hyvinvointisuunnitelman painopisteitä ja kuultiin yhdistysten edustajia siitä, mitä kontiolahtelaisilla järjestöillä olisi tarjottavana kunnan hyvinvointiyhteistyöhön.

Tapaamisen jälkeen sovittiin, että kokoonnutaan jatkossakin laajana foorumina. Lisäksi tapaamisessa sovittiin, että yhdeksi kehittämisteemaksi otetaan järjestöjen työllistämisen kehittämistoimet.

Päätettiin, että selvitetään järjestöjen ja yhdistysten työllistämisideoita kyselyllä, johon Järjestöjä pyydetään kirjaamaan mahdollisia työtehtäviä/työn sisältöä. Vastaukset pyydetään 27.3. mennessä.