Liperi

Liperi_vaakalogo_RGB

Menneet

2.11.2016

Hyvinvointihytinät yhdistettiin Yhistykset yhessä – Järjestöralliin, joka kiersi ympäri maakuntaa syyskaudella 2016. Tilaisuuksien tavoitteena oli kannustaa ja saattaa yhteen paikallistason yhdistystoimijoita keskustelemaan yhdistysten välisestä yhteistyöstä sekä kunnan ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä järjestönäkökulmasta. Tilaisuuksissa pohdittiin myös, millaisia paikallisia rakenteita yhdistystoimijat tarvitsisivat vaikuttamistoiminnan tueksi tulevaisuudessa suhteessa kuntaan ja tulevaan maakuntauudistukseen.

Lisää Liperin ”Hytinärallista” 2.11.2016

ja Järjestöralli-kiertueesta.

12.5.2016

Liperin kunnan ja JAKE-hankkeen järjestämässä Hyvinvointihytinöissä 12.5. kunnan puheenvuoron piti kunnanjohtaja Hannele Mikkanen. Mikkasen puheenvuoron aiheena oli tulevaisuuden kunta. Puheenvuorossaan Mikkanen korosti, että hyvinvointityöstä tulee vakavasti otettavaa kunnallispolitiikkaa vasta kun hyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua ja kytketään talousarvion laadintaan. Mikkanen kuvaili Liperiä kuntalaisten ja sidosryhmien ketteräksi kumppaniksi, jonka toiminnan keskiössä on kunnassa tehtävän työn näkyväksi tekevä viestintä. Yleisön kanssa käydyssä keskustelussa pohdittiin myös, kuinka kuntalaisten ja järjestöjen kuuleminen onnistuu hyvin kolmen taajaman kunnassa. Ratkaisuksi ehdotettiin verkkovaikuttamisen lisäämistä.

Tuomo Eronen kävi läpi Liperin järjestöyhteistyön ohjeita. Marleena Laakso esitteli uudistuvaa Jelliä. Tulossa on muun muassa uusi ulkoasu sekä kuntakohtaiset yhdistyssivut.  Lopuksi käytiin yhdessä läpi liperiläisten yhdistysten ja kunnan tulevia tapahtumia kesällä 2016.

 

5.11.2015 

Neljännessä foorumitapaamisessa paikalla oli 12 henkilöä. Tilaisuuden aluksi kerrattiin aikaisempien kokoontumisten sisältöjä ja esityksiä. Illan tarkemmassa esittelyssä oli työllisyyden tukitoimien ja Kiteen kumppanuussopimus esittely.

Kuntapuheenvuorossa kunnanjohtaja Hannele Mikkasen mukaan Liperin kunta lähtee suunnittelemaan uutta kuntastrategiaa, johon halutaan osallistaa entistä enemmän kuntalaisia ja järjestöjä.

JAKE-hanke puolestaan esitteli ideaa järjestöohjeesta ja järjestötoiminnan vuosikellosta, jonka yksityiskohtiin palataan seuraavassa foorumitapaamisessa.

Seuraavalla kerralla Liperin kunta esittelee myös uudistuvaa järjestöavustusten hakumenettelyä.

 

15.4.2015

Tilaisuudessa kerrattiin aikaisempien tapaamisten kulku teemalla – mihin on päästy tähän mennessä? Uutena asiana tuotiin esille Pohjois-Karjalan Kylät ry:n keräämän KYLÄTIETO –Pohjois-Karjalan raportointitietoja. Paikan päällä 13 henkilöä.

Selvityksen mukaan järjestöt vielä ohuesti mukana hyvinvointikertomuksessa ja eivät ollenkaan turvallisuussuunnitelmassa – miten muut strategiat? Kansalaisfoorumitoiminta on aktiivista ja tilat ovat yhdistysten käytössä kouluilla ja nuorisotaloilla. Kumppanuusajattelu voimassa -> taloudellista panostusta kanavoituu isosti vastikkeellisiin kumppanuussopimuksiin.

Liperin kunta rahoitti järjestöjä 113 000 € vuonna 2014, joka on n. 9 eur / kuntalainen (alle maakunnan keskiarvon). Rahoituspäätöksiä / -sopimuksia noin 100, eli kattaa kymmeniä yhdistyksiä. Kumppanuuksien määrä on huomattavan suuri.

Järjestöjä haastettiin keväällä kirjaamaan kumppanusideoita sähköiseen kyselyyn ajalla 24.2. – 20.3. Kyselyn tuloksen saatiin viisi kumppanuus ideaa, jotka koskivat järjestötalo visioita, muistisairauden toimintojen kehittämistä, musiikkikerhotoimintaa sekä tanssikurssitoiminnan tarjoamista tyhy-palveluna.

Illan päätteeksi toteutettiin työpaja, jonka teemana olivat järjestöjen ja yhteisöjen kehittämistarpeet: työpajoissa pohdittiin seuraavia asioita: Mitä Liperin kunnan ja yhdistysten kumppanuus tarkoittaa? Mitkä ovat kumppanuuden tasot? Tarvitaanko kumppanuussopimuksia?

Illan päätteeksi sovittiin, että pidettyjen Hyvinvointihytinöiden esille nostamien asioiden myötä Liperin kunnan hyvinvointiryhmä linjaa tavoitteet vuodelle 2016. Esityksenä on kumppanuuksien edelleen kehittämien sekä yhteisötaloselvitys, pestuumarkkinat. Liperin hyvinvointiryhmä kokoontuu 9.9.2015.

 

21.1.2015      

Tilaisuus aloitettiin järjestötoiminnan SWOT-työpajalla, jossa paikalla olleet yhdistystoimijat (noin 20 henkilöä) kirjasivat liperiläisen yhdistystoiminnan vahvuuksia-heikkouksia-mahdollisuuksia-uhkia.

Hallintokuntien edustajat (sivistys, sote)  esittelivät tämän hetkisiä kumppanuuksia. Saatujen tietojen perusteella tiedot koottiin tasokolmioon, jossa kumppanuudet oli jaoteltu kolmeen kategoriaan (järjestölähtöinen auttamistyö, yhteistoimintasopimus, ostopalvelu). Näiden kirjausten ja luokitusten perusteella tehtiin johtopäätöksiä nykyisistä hyvinvointiosumista eli ovatko nykyiset kumppanuudet linjassa Liperin kunnan hyvinvointipainopisteiden kanssa.

Tapaamisen jälkeen sovittiin, että kumppanuuksia kartoitetaan vielä paikallistoimijoilta. Tiedon keruu tehdään JAKE-hankkeen toimesta yhteistyössä kunnan kanssa. Saatuja tietoja esitellään Liperin kunnan hyvinvointiryhmän kokouksessa 7.4.


1.10.2014    

Liperin kunta ja JAKE-hanke kutsuivat paikallisia järjestö/yhdistystoimijoita keskustelemaan ja ideoimaan kunta-järjestö-yhteistyöstä sekä paikallisyhdistysten keskinäisen yhteistyön kehittämisestä. Tilaisuudessa esiteltiin Liperin kunnan hyvinvointisuunnitelman painopisteitä ja kuultiin yhdistysten edustajia (30 henkilöä) siitä, mitä liperiläisillä järjestöillä olisi tarjottavana kunnan hyvinvointiyhteistyöhön.

Tapaamisen jälkeen sovittiin, että kokoonnutaan jatkossakin laajana foorumina. Lisäksi kunnan kanssa sovittiin, että olemassa olevat kunta-järjestökumppanuustiedot ja hyvinvointiosumat kerätään hallintokunnittain.