Kylä-JAKE

jake-editoitu-pieni

Pohjois-Karjalan Kylät kehittää kyliä hyvinvointitoimijoina ja tuo kansalaisvaikuttamisen lähelle asukkaita.

Kartoitamme kyläläisten tarpeita ja valmiuksia arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuemme kylien ja kuntien vuoropuhelua rakentamalla keskustelufoorumeita.

Kylä-JAKE-hankeosion toimenpiteinä vuonna 2017 jatkuvat Kylätieto Pohjois-Karjala-verkkosivuston kehittäminen, tiedottamisyhteistyö sekä verkostoyhteistyö mm. kyläturvallisuuteen liittyen.

Katso lisää kylat.fi

 

Ole mukana – hyvinvointi on koko kylän juttu!