JAKE-hanke

JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke on RAY:n rahoittamaa toimintaa, jolla tähdätään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeen toiminta-aika on 2013-2017, ja toiminta-alueena on ensin Pohjois-Karjala ja myöhemmin Itä-Suomi.

Hankkeen toteuttajina ovat Pohjois-Karjalan kansanterveys ry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Pohjois-Karjalan Kylät ry.

Lähtökohtina toiminnassamme on yhdistysten ja eri verkostojen välinen yhteistyö sekä kolmannen sektorin ja kuntien välisen vuoropuhelun tiivistäminen. Tätä toteutetaan kolmessa eri hankeosiossa eri teemojen ja työryhmien pohjalta (Terveys-JAKE, Moni-JAKE ja Kylä-JAKE) mutta myös hankkeen laajoissa verkostopäivissä ja yhteisessä foorumitoiminnassa.

Hankkeen päätavoitteena on paikallisen ja alueellisen järjestö- ja kansalaistoiminnan toimintamallin kehittäminen, jolla pyritään vastaamaan hyvinvoinnin haasteisiin.

Hankeosioiden tavoitteena on 1) terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimivat käytännöt ja yhteistyö, 2) järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uudet muodot, ja 3) paikallisyhteisöt hyvinvointitoimijoina.

JAKE-hanke Kuntoutussäätiön loppuraportti 2017

Jake hanketoimien juurrutus- ja levittämiskärjet 2017

Jake_kaavio_tuloksia

JAKE-hankesuunnitelma 2013-2017 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2016

JAKE-toimintaraportti vuosilta 2013-2015

Raportti ulkoisesta arvioinnista vuosilta 2014-2015

JAKE väliraportti 2016