Verkostot

jakepäivät 056

JAKE-hankkeessa verkostoyhteistyötä tehdään:

1) yhteisillä verkostopäivillä, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa

2) teematyöryhmissä, joiden työskentelyyn osallistuu keskeisiä asiantuntijoita Pohjois-Karjalan alueelta. Ryhmät kokoontuvat useamman kerran vuodessa.

Vuosina 2014-2015 teematyöryhmiä oli neljä ja ne kokoontuivat yhteen seitsemän kertaa (terveys, monikulttuurisuus, vapaaehtoistoiminta, kylähyvinvointi).

Molemmissa verkosto-osioissa hankkeen tukena sekä arvioinnin toteuttajana toimii Kuntoutussäätiö, joka tekee monitieteistä tutkimusta sekä toteuttaa kehittämis- ja arviointiprojekteja valtakunnallisesti.