Järjestöyhteistyön ohje

Kuntien ja järjestöjen yhteistoimintaa tukevia Järjestöyhteistyön ohjeita alettiin työstämään vuoden 2016 aikana JAKE-hankkeen järjestämissä Hyvinvointihytinöissä. Tavoitteena on, että yhä useampi kunta kirjaisi oman Järjestöyhteistyön ohjeensa.

Järjestöyhteistyön ohjeen tavoitteena on tuoda kootusti esille kuntien ja järjestöjen välisen yhteistoiminnan periaatteita. Kirjattuna ovat mm. erilaiset foorumitoimet, kumppanuustoiminta, myönnettävät avustukset ja tuet, järjestöille tarjottavat toimitilat, yhteistyön vuosikello sekä kunnan järjestöyhteyshenkilöt.

Järjestöyhteistyön ohje on osa kuntastrategiaa; se avaa kunnan strategioiden ja talousarviopäätösten järjestöjä koskevan sisällön alueen yhdistyksille, kylille ja kuntalaisille. Ohje päivitetään kunkin vuoden tammikuussa valtuuston hyväksymien talousarviopäätösten ja hallintokuntien tekemien linjausten mukaisesti.

Esimerkkinä Liperin järjestöyhteistyön ohje

jarjestoyhteistyon-ohje