Loppuseminaari: Järjestöillä on ollut ja tulee olemaan tärkeä merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

26610344509_75fa429488_kJAKE-hankkeen loppuseminaarissa arvioitiin mennyttä ja katsottiin tulevaan.

Avauspuheenvuoron pitänyt Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja Kaisa Hiltunen myös juonsi tilaisuuden.

Seminaarin vieraileva puhuja, pääsihteeri Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liitosta, korosti esityksessään järjestöjen erityistä merkitystä Suomessa. Järjestöt ovat olleet keskeinen osa demokratian kehitystä – ne ovat antaneet ihmisille mahdollisuuden liittyä yhteen ja toimia yhdessä.

Suomessa on meneillään vahva eriarvoistumisen aika, jolloin järjestöjen merkitys entisestään korostuu. Lisäksi käynnissä on välttämätön sote-uudistus. Särkelän mukaan järjestöjen yhteinen tehtävä on nyt muistuttaa poliittisten päätösten tekijöitä sosiaalipoliittisista tavoitteista, kuten ihmisten perusoikeuksista ja osallisuudesta, hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämisestä sekä yhdenvertaisuuden tarpeesta. Puheensa lopuksi Särkelä painotti, että järjestöjen on itse tehtävä töitä myönteisen tulevaisuutensa eteen ja siinä tärkeässä osassa on järjestöjen yhteinen rintama. Sote- ja maakuntauudistuksetkin voitaisiin pessimismin ja uhkien sijaan nähdä mahdollisuuksina. Kuten Särkelä totesi – missä on tahto, siellä on tie.

Uuden kunnan toiminta-ajatusta ja järjestö- ja kuntayhteistyötä avasivat Liperin kunnanjohtaja Hannele Mikkanen ja järjestöaktiivi, Liperin Sydänyhdistyksen puheenjohtaja Maritta Varis. He nostivat alustuksessaan esille hyvinvoinnin osatekijöitä ja kunnan ja järjestöjen välisen vuoropuhelun välineitä, kuten kunnan hyvinvointikertomus ja Järjestöyhteistyön ohje, jotka ovat olleet kehittämiskohteina myös JAKE-hankkeessa.

Seurakehittäjä Pasi Vilkki Pohjois-Karjalan Liikunta ry:stä (POKALI) ja monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä esittelivät Yhdistyshuoltamoa ja sen mahdollisuuksia yhdistystoiminnan ja yhdistysten välisen yhteistyön tukena.

Vapaaehtoistoiminnan verkostossa tapahtuneesta toiminnasta ja verkoston vakiintumisesta JAKE-hankkeen aikana kertoi vs. toiminnanjohtaja Teija Sivonen Kotikartanoyhdistyksestä. Kulttuurisihteeri Victoria de la Cruz Lieksan Somaliperheyhdistyksestä esitteli Lieksassa maahanmuuttajien parissa tehtyä työtä ja tarkemmin Metka-kylätalon perustamisvaiheita ja vapaaehtoistoimintaa.

Toiminnanjohtajat Kaisa Hiltunen Pohjois-Karjan kansanterveyden keskuksesta, Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä ja äskettäin eläköitynyt Tuomo Eronen Pohjois-Karjalan Kylistä pääsivät päätössanoissaan antamaan arvionsa JAKE-hankkeesta ja sen kultajyvistä. Toiminnanjohtajat kertoivat, että järjestö- ja koko sote-kentän suurta toimintamuutosta ei tiedetty hanketta suunniteltaessa eikä sen alkaessa, samoin kuin ei osattu aavistaa sitä, kuinka haasteellista yhteistä JAKEa olisi välillä löytää. Varsinkin hankkeen alussa toiminta-ajatukset olivat osatoteuttajien omia, itsekkäitäkin tavoitteita. Tästä kaikesta huolimatta ja osittain juuri sen takia JAKE-hanke osoitti ja löysi paikkansa järjestö- ja kansalaistoiminnan kentällä. Uuden toimintakulttuurin ja -tavan luominen vei aikansa, mutta yhteisen tekemisen kautta edettiin – kumppanuudella kohti hyvinvointia!

Yhdessä on kehitetty ja opittu paljon viidessä vuodessa. Yhdessä olemme enemmän. Kiitokset vielä kaikille loppuseminaarin puhujille ja vieraille!

Lue tilaisuudessa jaetusta JAKEn tarina –  Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehittämässä -loppujulkaisusta hankkeen toteutuksesta ja ajankohtaisista kehittämistoimistamme.

Seminaaritunnelmiin voit palata vielä alla olevan kuvagallerian kautta.

« 2 annettu 2 »

Kuvat: Jani Penttinen