Tutustu JAKE-hankkeen loppujulkaisuun

jake_kirja_2017_web_Sivu_01Kolmen erilaisen yhdistyksen hankekumppanuudesta ja aikaansaannoksista kertova JAKE-hankkeen loppujulkaisu JAKEn tarina – Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehittämässä luettavissa nyt myös verkossa.

Mitä tehtiin, miksi, miten ja kenelle? Mikä onnistui ja mitä on vielä kehitettävä? Ota hanketoimistamme oppia ja koppia!

Lue ja lataa Julkaisut-kohdasta.

Julkaisun ensimmäisessä osiossa esitellään kaikki hanketoimet tiiviisti, mutta läpileikkaavasti. Miksi ja mille kohderyhmälle hanketoimi luotiin? Miten se toteutettiin? Kenen kanssa tehtiin yhteistyötä? Mikä onnistui parhaiten, mitä saatiin aikaan ja mitä on vielä kehitettävä? Mitä opittiin?

Toisessa osiossa tarkastellaan hankkeen viimeisen toimintavuoden kärjiksi valikoituneita toimintoja: yhdistysten välistä yhteistyötä tukevaa Yhdistyshuoltamo-sivustoa, kunta-järjestöyhteistyötä lisäämään luotua Järjestöyhteistyön ohjetta sekä kansalaistoimintaa kehittävää ja näkyväksi tekevää Vapaaehtoistoiminnan verkostoa. Toisen osion viimeinen artikkeli avaa JAKE-hankkeen Itä-Suomi-yhteistyötä.

Kolmas osio kertoo, kuinka hanketta arvioitiin ja sen toimintaa kehitettiin koko ajan hankkeen alusta alkaen.