Järjestöralli ja Hyvinvointihytinät, Liperissä 2.11.2016

dav

Hyvinvointihytinät yhdistetään tänä vuonna Järjestöralli-kiertueen kanssa. Tilaisuuksissa käsitellään etenkin kunta-järjestö -yhteistyötä sekä järjestöjen välisiä yhteistyön malleja.

Liperin ”Hytinärallit” järjestettiin 2.11.2016. Tilaisuuden ensimmäisellä puoliskolla kunnan edustajat, Liperin kunnanjohtaja Hannele Mikkanen, vapaa-aikasihteeri Raimo Piiroinen sekä tekninen johtaja Tommi Hirvonen, kertoivat terveisensä Liperin alueen yhdistyksille. Esittelyissä käytiin läpi ajankohtaisia asioita, kuten vuoden 2017 yhdistysavustusten hakua, yhteistyösopimuksia kunta-järjestö -kumppanuudessa, toimitilojen käyttöä sekä Liperin Suomi100-tapahtumia, joiden järjestämiseen kunta erityisesti toivoo yhdistysten apua.

Hannele Mikkanen toi esille tulevaisuuden kunnan toimintatapoja suhteessa järjestökenttään. Kunnanjohtajan mukaan Liperin kunta pyrkii entisestään lisäämään yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä – osallisuudella halutaan luoda hyvinvointia kuntalaisille ja elinvoimaa kuntaan. Tulevaisuuden kunnassa pyritään ajattelemaan asioita ja tekemään päätöksiä ennemminkin kuntalaisten näkökulmasta kuin organisaatiolähtöisesti. Kunta pyrkii ottamaan päätöksenteossaan paremmin huomioon, mitä kuntalaiset eli asukkaat, järjestökenttä, yritykset ja muut kunnan toimijat haluavat ja tarvitsevat. Liperin kunta on jo ottanut kuntastrategiaansa kansalaistoiminnan ääntä esille tuovan ja vuorovaikutusta lisänneen Järjestöfoorumin; sen myötä poliittisiin päätöksiin ja niiden rinnalle on saatu enemmän vuoropuhelua ja yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Järjestörallin yleisesittelyn jälkeen osallistujat jaettiin viiteen ryhmään, joissa pohdittiin annettujen kysymysten pohjalta paikallis-JANE- sekä Yhdistysagenttiasiaa. Keskustelua heräsi ja mielipiteitä vaihdettiin. Järjestörallin lopuksi tehtiin pieni katsaus Liperin Järjestöyhteistyön ohjeeseen sekä Jake-hankkeeseen.

Kiitos osallistujille!

Katso Liperin esitykset:

Liperin kunta Järjestöralli 2016

Järjestöfoorumi

Liperin ”Hytinäralli”

Paikallis-JANE ja Yhdistysagentit, Järjestöralli 2016

Kuvat