Loppuseminaari: Järjestöillä on ollut ja tulee olemaan tärkeä merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

26610344509_75fa429488_kJAKE-hankkeen loppuseminaarissa arvioitiin mennyttä ja katsottiin tulevaan.

Avauspuheenvuoron pitänyt Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja Kaisa Hiltunen myös juonsi tilaisuuden.

Seminaarin vieraileva puhuja, pääsihteeri Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liitosta, korosti esityksessään järjestöjen erityistä merkitystä Suomessa. Järjestöt ovat olleet keskeinen osa demokratian kehitystä – ne ovat antaneet ihmisille mahdollisuuden liittyä yhteen ja toimia yhdessä. Lue lisää