JAKE-hanketoimien juurruttamiskärjet

jakekaavio1-5

Klikkaa kuva suuremmaksi.

JAKE-hankkeen viimeinen toimintavuosi on jo hyvässä vauhdissa.

Olemme valikoineet yhteistyössä sidosryhmien kanssa useista hyvistä hanketoimistamme kohderyhmillemme suunnatut kolme levittämis- ja juurruttamiskärkeä; yhden konkreettisen toimen kunkin hankkeessa toteutetun ydinteeman ympäriltä.

Jake-hanke kohdentaa resurssejaan vuoden 2017 aikana etenkin näiden toimien levittämiseen ja juurruttamiseen Pohjois-Karjalan maakunnassa sekä muualla Itä-Suomessa.

 

Lue lisää

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

JAKE on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen hanke, jolla edistämme järjestö- ja kansalaistoimintaa. Yhteisen tekemisen – kuten kunta-järjestöyhteistyön – lisäksi teemojamme ovat:

1) kansanterveysyhdistysten yhteistyö ja terveysviestintä (Terveys-JAKE)
2) järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uudet muodot (Moni-JAKE) ja
3) paikallisyhteisöt hyvinvointitoimijoina (Kylä-JAKE).

viiva

KUNNAT JA JÄRJESTÖT-avustukset pohjoiskarjalaisille yhdistyksille ja kylätoimijoille vuosina 2014 ja 2015

kunnatjajarjestotPohjois-Karjalan Kylät ry on selvittänyt Pohjois-Karjalassa kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä talouden näkökulmasta vuosilta 2014 ja 2015. Selvityksessä tiedusteltiin kuntien myöntämiä rahallisia avustuksia (yleis-, kohde- ja investointiavustus, hanketuki, vastikkeellinen tuki) järjestöille.

Selvityksessä tarkasteltiin kymmenen pohjoiskarjalaisen kunnan myöntämiä avustuksia järjestöille paikalliseen kehittämiseen ja alueen hyvinvoinnin edistämiseen. Vuonna 2014 kunnat myönsivät avustuksia yli 3 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 noin puolet vähemmän edellisvuodesta.

Lue lisää